Plantebeskyttelse i gartnerierhvervet

Formålet med aktiviteten:

Godkendelser af nye plantebeskyttelsesmidler til gartnerierhvervet skal fremme anvendelsen af midler og strategier, der kan medvirke til at reducere belastningen af miljøet og forbedre arbejdsmiljøet , samt bidrage til et fortsat lavt indhold af pesticidrester i dansk frugt og grønt.

Godkendelser af midler til økologisk produktion vil øge dyrkningssikkerheden og derved medvirke til at det økologiske areal stiger frem mod 2020, som forudsat i regeringens handlingsplan for økologiens udvikling.

Godkendelse af specifikke nye midler skal forbedre økonomien i gartnerierne, således at udflagning af nogle afgrøder/kulturer kan undgås og beskæftigelsen fastholdes.

Flere af de nye midler, der søges godkendt til såvel konventionel som økologisk produktion, vil kunne bidrage til udbredelse af dyrkning efter IPM-reglerne (Integrated Pest Management).

 

Projektet er støttet af GAU: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT:


Thomas Skovgaard Lund
Rådgivningsleder
+45 8740 5455
tol@seges.dk