Plantebeskyttelse i gartnerierhvervet

Projektets formål:

Formålet med projektet er at reducere miljøbelastning og pesticidrester i produktion af gartneriafgrøder.

Godkendelser af nye plantebeskyttelsesmidler til gartnerierhvervet skal fremme anvendelsen af midler og strategier, der kan medvirke til at reducere belastningen af miljøet og forbedre arbejdsmiljøet samt bidrage til et fortsat lavt indhold af pesticidrester i dansk frugt og grønt.

Projektets særlige fokus på at få godkendt alternative midler skal medvirke til at øge både det samlede økologiske areal samt arealer, der dyrkes efter IPM principperne. Flere alternative midler vil øge dyrkningssikkerheden på disse arealer.

Godkendelse af nye midler skal forbedre økonomien i både den konventionelle og den økologiske produktion således, at udflagning af afgrøder/kulturer kan undgås og beskæftigelsen fastholdes.

 

Projektperiode: 2020 og 2021

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT: