DoubleCrop - øget økologisk produktion gennem nye intensive dyrkningssystemer, brug af grøngødning og bedre arealudnyttelse.

Projektet formål:

Projektet vil udvikle et nyt økologisk dyrkningssystem uden brug af husdyrgødning.

The demand for trustworthy organic vegetables and potatoes is rapidly rising but cannot be met by current agronomic methods. Improved soil quality is critical for intensive, cost-effective organic high-value crop production but organic animal manure is a limited resource that can only fulfil a small fraction of the total fertilizer need. The current alternative is conventional manure, which damages the trustworthiness of organic crops. There is thus a pressing need for new agronomic methodologies for improved soil quality, nitrogen use and crop

 

Projektperiode GUDP: 01-01-2017 til 31-12-2020

ICROFS GUDP

Projektet "DoubleCrop - Increased production by double cropping, plant-based fertilizers and reduced tillage" er en del af Organic RDD 3 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået
tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og fødevareministeriet.

HortiAdvice har desuden fået støtte fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

KONTAKT: