Alternativ pesticidfri bekæmpelse af skadevoldere

Projektet formål:

Projektet skal medvirke til at mindske brugen af pesticider og fremme økologiske dyrkningsprincipper. Dette skal forgå ved at undersøge og udvikle pesticidfrie metoder og varslingsmodeller til bekæmpelse af skadevoldere i produktionen af kernefrugt, kirsebær, løg og kål.

Projektet indeholder følgende arbejdspakker:

  1. Løgfluen, udarbejdelse/afprøvning af varslingsmodeller og alternative bekæmpelse.
  2. Kål, varsling og net dækning.
  3. Kernefrugt, varsling via tilpasning af Hollandske modeller til danske forhold.
  4. Kirsebær, afklaring af skadevolder til insektgnav i frugten.

 

Projektperiode: 2017 og 2018

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT: