Prøvedyrkning af bønner og sødekartofler på friland

Projektets formål:

I projektet afprøver vi dyrkningspotentialet for sorter af frilandsbønner til modenhed og søde kartofler. Det er begge nye produkter, der har et stort kommercielt potentiale for producenter af frilandsgrønsager på det fremtidige marked.

Projektet udføres som en sortscreening hos udvalgte avlere:

  • Der indhentes viden om egnede sorter og fremskaffes frø og plantemateriale til udplantning.
  • Der laves et forslag til en dyrkningsplan.
  • I samarbejde med 4 udvalgte avlere etableres forsøgsparceller. Væksten følges og registreres i sæsonen. Der laves registrering af udbytte og kvalitet.
  • Dyrkningsplanerne justeres efter årets opsamlede erfaringer.
  • Der laves prøvesmagning. 
  • Forsøget gentages året efter. 

 

Projektperiode: 2017 og 2018

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

KONTAKT: