Kulstofbinding i økologiske grønsager

Projektets formål:

Projektet vil udvikle en bæredygtig økologisk grønsagsproduktion. 

Projektet vil udvikle nye strategier og sætte fokus på teknikker der kan sikre en øget kulstofbinding. 

Projektet vil f.eks. integrere anvendelse af grøngødning og efterafgrøder som undersået, mellemsået, forudsået eller eftersået i grønsagsproduktion. Især undersåning i en eksisterende grønsagskultur er ukendt.
 
Nye sædskifter som redskab til bedre grønsagssædskifte med maximal udnyttelse af grøngødning og derved øget kulstofbinding. 

 

Projektperiode: 2021

Projektejer er Økologisk Landsforening. HortiAdvice deltager som samarbejdspartner.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT: