Efterafgrøder i frilandsproduktion af grønsager

Projektets formål:

Forbedring af bæredygtighed og udbytte af frilandsgrønsager ved målrettet brug af efterafgrøder.

 

Projektets indhold:

I 2020 udføres følgende:

  1. Anvendelse og udbredelse af katalog af plantearter til grøngødning eller efterafgrøder, der er relevante for frilandsgartnere, og som er udarbejdet i 2019. Kataloget indeholder oplysninger om artens egenskaber og rolle for jordfrugtbarhed, dyrkningsmæssige elementer – såsom etableringstidspunkter, blandinger, sædskiftesygdomme, m.m., der vil støtte grønsagsproducenter i deres valg.
  2. Der er anlagt parceller med 4 efterafgrødeblandinger i 2019 hos 4 producenter i Danmark. Jordtyperne har jb nummer 4-8. Vi vil vurdere eftervirkning af efterafgrødeparcellerne anlagt i 2019 ved tilberedning af så-/plantebed, i vækstsæsonen og ved høst.
  3. Der afholdes en demonstration med vurdering af jordstruktur og frugtbarhed gennem udgravede jordprofiler. Dette udføres i samarbejde med Annette Vibeke Vestergaard, SEGES. Jordprofil vurderes i de etablerede demoparceller hos en avler i den etablerede ERFA-gruppe af grønsagsproducenter. Herudover afholdes der 2 møder i løbet af vækstsæsonen.
  4. Der organiseres en temadag omhandlende efterafgrøder i grønsagsproduktion. Emner som mekanisk løsning, jordstruktur, reduceret jordbehandling vil også være emner på temadagen.
     

Projektperiode: 2020

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

KONTAKT: