Gulerodsproduktion – nye trusler

Projektets formål:

Projektet består af følgende delprojekter, som har hver deres formål:

  1. Fiberdug - at belyse effekten/merudbyttet af at dække tidlige gulerødder med fiberdug
  2. Gulerodsbladloppe - undersøgelse af forekomsten af gulerodsbladloppe (Trioza apicalis) - en ny skadegører i Danmark?
  3. Virus - undersøgelse af virus og phytoplasma i gulerødder, og afdækning af forekomsten og spredningsrisikoen - et nyt sygdomskompleks i gulerødder i Danmark?

Projektet har opnået støtte fra GAU: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

KONTAKT: