Alternative bekæmpelsesmetoder i væksthusgrønsager

Projektets formål:

Projektet skal medvirke til at nedsætte forbruget af pesticider og dermed forekomsten af pesticidrester i væksthusgrønsager.
Dette skal ske ved dels at undersøge, hvilke forskellige alternative midler og metoder, der kunne være relevante i forskellige væksthusgrønsager, dels ved at gennemføre en praktisk demonstration i et gartneri.

 

Projektansvarlig: Anne Fabricius, Dansk Gartneri.
Samarbejdspartner: HortiAdvice A/S
Projektperiode: 2019 og 2020

 

Projektet har fået tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

KONTAKT: