Eksportkvalitet af spiseløg

Projektet formål:

Det er projektets formål at øge eksporten af spiseløg. Det opnås ved at udvikle retningslinjer for produktion af spiseløg til eksport, hvor en ensartet kvalitet af store partier er nødvendig. Kvaliteten af løgene påvirkes ikke alene af dyrkningsbetingelserne, men også af lagrings- og sorteringsforholdene. Målet er derfor at undersøge og opsamle viden om de optimale betingelser for produktion af spiseløg i en kvalitet, der opfylder kravene til eksport; det vil sige ensartede, fri for defekter og fri for sygdomme.

 

Projektperiode: 2018-2020

Projektet under ledelse af Aarhus Universitet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Hortiadvice har desuden fået medfinansiering fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

KONTAKT: