IT Grows overvågning og energistyring

Projektets formål:

Projektets formål er at få udviklet et beslutningsstøttesystem som medvirker til at fremme både energioptimering og plantevækst i væksthus. Det opnås ved at at udvikle programmet  itGrows 2.0, som integrerer

  1. det eksisterende system for online overvågning af ressourceforbrug og plantevækst (InfoGrow) og
  2. et simuleringsværktøj (Det Virtuelle Væksthus), som kan regne på konsekvenser af fysiske ændringer på væksthuset og ændringer i klimastyringen.

Projektet er rettet mod både større gartnerier og rådgivningsvirksomheder, både i Danmark og i udlandet, og dette er en ansøgning om medfinansiering til GartneriRådgivningens deltagelse i et EUDP-projekt, hvor et tilskud på 65% er bevilget.

 

Projektperiode: 2018, 2019 og 2020

 

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

KONTAKT: