Styring af økologisk og konventionel gødskning på friland

Projektet har til formål at afdække og udvikle følgende miljøvenlige løsninger på højaktuelle problemstillinger indenfor produktion af grøntsager:

  1. Nye gødskningsmodeller for optimal kvælstoftildeling (KNS) i hvidkål, konsum og industri, samt i sætteløg
  2. Anvendelse af udvalgte organiske gødninger til økologisk produktion i kål og sætteløg, herunder til tidlig produktion, samt til eftergødskning

Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget under GAU
 

KONTAKT: