Økologisk og pesticidfri buskfrugt

Projektets formål:

Formålet med projektet er forbedre vilkårene for en rentabel produktion af buskfrugt i Danmark.
 

Projektets indhold:
1. Sortsafprøvning på Aarhus Universitet, Årslev.
2. Ascosporetælling
3. Behandlingsstrategier

 

Projektperiode: 2019

 

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

KONTAKT: