Netværk for udvikling af den danske cannabissektor (CannaNet)

Projektets formål:

Netværk for udvikling af den danske cannabissektor skal samle kernen af den danske
cannabisindustri, producenterne, og indfri potentialer for fremtidig vækst, udvikling og samarbejde i sektoren.

 

Projektperiode: 1-10-2018 til 30-09-2020

Projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations-program" (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

KONTAKT: