Topsin WG til svampebekæmpelse i prydplanter/planteskolekulturer på friland

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Topsin WG (561-5) til svampebekæmpelse i prydplanter/planteskolekulturer på friland
 

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk