Tilt 250 EC i planteskolekulturer

Miljøstyrelsen har godkendt Off label anvendelse af Tilt 250 EC til bekæmpelse af Meldug og rust i planteskolekulturer.

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk