Godkendelser til brug af DiPel DF, Turex WP og Turex WG mod viklerlarver

Nordisk Alkali har søgt om godkendelse til brug af DiPel og Turex i en række mindre afgrøder og godkendelserne til mindre anvendelser af DiPel DF, Turex WP og Turex WG er nu kommet til en række afgrøder, heriblandt til jordbær på både friland og i væksthus. 

Godkendelserne til de mindre anvendelser vil komme på etiketterne i forbindelse med næste produktion af midlerne. Indtil det sker, kan du anvende produktet ved at anvende godkendelserne fra nettet. Du kan finde godkendelserne på middeldatabasen under henholdsvis DiPel og Turex WP. Du skal huske at printe den aktuelle godkendelse ud og opbevare den sammen med midlet. Bemærk at Turex WG pt. ikke markedsføres i Danmark. 

DiPel DF (reg.nr. 526-13) og Turex WP (reg.nr. 738-2)

 • Må anvendes mod sommerfuglelarver og herved viklerlarver i jordbær på friland og væksthus.
 • Max 3 behandlinger pr. sæson, med 1 kg/ha per behandling.

Godkendelser til mindre anvendelse af Armicarb 85 SP (682-2)

Nu er der kommet en godkendelse og brugsanvisning til brug af mindre anvendelse af Armicarb 85 SP (682-2) i konventionel og økologisk produktion af jordbær, samt en række andre afgrøder på friland og i væksthus.

 • Armicarb 85 SP (682-2) er godkendt til brug mod meldug
 • Det består af aktivstoffet kaliumhydrogencarbonat med en anbefalet dosering på 3 kg/ha.
 • Max 8 behandlinger med 7-10 dages interval fra første blad er synligt, til de gamle blade dør.
 • Behandlingsfrist 1 dag.
 • Armicarb 85 SP er et kontaktmiddel med kurativ effekt.
 • Der er kun få erfaringer med midlet i Danmark og der bør derfor altid udføres en tålsomhedsafprøvning, første gang midlet anvendes i nye afgrøder/kulturer/sorter eller under nye vækstforhold. Der er fra udlandet rapporter om, at for lille vandmængde, høje temperaturer og kraftig solindstråling kan medføre skader (fytotoks) som f.eks. farveændringer og forbrændinger. 

Dispensation til Select 240 EC mod en-årig rapgræs i jordbær

Miljøstyrelsen har igen i år givet dispensation til brug af Select 240 EC til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer i perioden d. 15. april til d. 13. august 2017.

Dispensation til ukrudtsmidlet Select 240 EC (509-7), indeholdende clethodim, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer
 • Må kun anvendes i perioden fra den 15. april til den 13. august, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
 • Må i jordbær og løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg) ikke anvendes senere end 40 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
 • Midlet skulle nu være til rådighed hos de normale leverandører af plantebeskyttelsesmidler. Nordisk Alkali er distributør i DK.

Tabel 2: Antal og type af overtrædelser 

 

Antal overtrædelser

 

2014

2015

2016

1 Opbevaring af plantebeskyttelsesmidler

-

4

-

2 Besiddelse af ulovligt dansk plantebeskyttelsesmiddel

5

16

16

3 Besiddelse af udenlandsk plantebeskyttelsesmiddel

-

3

5

4 Sprøjteregister

-

5

4

5 Anvendelse

-

2

1

6 Vaske- og påfyldepladser

-

11

9

7 Uddannelseskrav

-

4

4

8 Besiddelse/anvendelse af muldvarpe- og/eller mosegrisegift

1

-

-

 

Tabel 1: Antal pesticidkontroller på gartnerier

Årstal

Pesticidkontroller

Antal med overtrædelser

Overtrædelsesprocent

2014

6

5

83 %

2015

30

22

73 %

2016

40

22

55 %

 

I nedenstående tabel 2 vises en specificeret oversigt over overtrædelserne. Et gartneri (CVR-nr.) kan have flere overtrædelser. Som den hyppigste årsag til overtrædelse fremgår besiddelse af ulovligt dansk plantebeskyttelsesmiddel. Disse overtrædelser skyldes hovedsagelig opbevaring af ikke længere godkendte midler. I hhv. 2011 og 2015 fik en del midler ikke forlænget deres godkendelse. Mange gartnerier har ikke været opmærksomme på, at godkendelsen af midlerne er udløbet.