Steward i prydplanter og planteskolekulturer (11-71)

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Steward 30 WG (11-71) i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer.

 

Godkendelsen kommer i forlængelse af firmasammenlægninger, der har betydet at den ”gamle” Steward (3-173) er blevet afmeldt (forbud pr. 1-12-2019), og erstattet af Steward 30 WG (11-71).

Aktivstoffet indoxacarb er under revurdering i EU, og de fremtidige godkendelser er usikre.