Harmony SX til sukkermajs

Miljøstyrelsen har godkendt Off-label vejledning i brug af Harmony SX til sukkermajs.

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
+45 8740 5390
mcn@seges.dk