Floramite 240 SC til bekæmpelse af spindemider i buskfrugt

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Floramite 240 SC (558-5) til bekæmpelse af spindemider i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthus og på friland.

 

Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.