Dithane NT i blåbær

Miljøstyrelsen har godkendt Dithane NT til mindre anvendelse i blåbær.

 

Bemærk:

Dithane NT: Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 07-06-2017, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

ND Mastana SC: Godkendelsen er udløbet. Midlet er under revurdering og må sælges og anvendes som angivet i middeldatabasen.

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
+45 8740 5390
mcn@seges.dk