Dithane NT (804-1) i planteskolekulturer og prydplanter

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Dithane NT (804-1) mod svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

 

OBS: Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2022, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
HortiAdvice
+45 8740 5390
mcn@hortiadvice.dk