Dispensation til brug af Vertimec (1-192) til bekæmpelse af trips i porre

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Vertimec (1-192) mod trips i porrer på arealer med stor forekomst af trips, hvor tilladte behandlinger med Lamdex (Karate 2,5 WG) har været udført.

Det anbefales at brugsanvisningen udskrives og opbevares sammen med eller tæt på kemikalierummet og midlet på samme måde som brugsanvisningerne til mindre anvendelser.

Behandlingen må gennemføres i perioden den 17. juli til den 28. oktober 2020.

OPDATERET: 27-07-2020

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
HortiAdvice
+45 8740 5390
mcn@hortiadvice.dk