Callisto i planteskolekulturer/prydplanter på friland

Godkendelse til mindre anvendelse og vejledning/brugsanvisning til brug af Callisto i planteskolekulturer/prydplanter på friland.

Virkemåde:
Callisto er et systemisk herbicid med kombineret jord- og bladeffekt. Det betyder, at der også sker en bekæmpelse af ukrudt der fremspirer efter sprøjtningen.

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk