Biscaya OD 240 i planteskolekulturer og prydplanter på friland samt prydplanter i væksthus

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Biscaya OD 240 til planteskolekulturer og prydplanter på friland, samt til prydplanter i væksthus.

Advarsel:
Godkendelse til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet, og brugsanvisningen skal følges.

Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

Virkemåde:
Biscaya OD 240 er et systemisk insektmiddel, der optages af skadeinsekterne enten ved direkte kontakt i forbindelse med udsprøjtningen eller ved sugning/gnav på den behandlede kultur.

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk