Biscaya OD 240 og LFS Thiacloprid til Buskfrugt

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Biscaya OD 240 og LFS Thiacloprod i solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær.

Midlerne må bl.a. anvendes til bekæmpelse af bladlus, bladhvepse, galmyg og skjoldlus. Effekten mod blad­hvepse og bladlus er god, medens der ikke kan forventes fuld effekt mod galmyg og skjoldlus.

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk