Biscaya OD 240 til jordbær

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Biscaya OD 240 (reg.nr. 18-501) i jordbær på friland og i væksthus

Biscaya er et systemisk insektmiddel, der optages af skadeinsekterne enten ved direkte kontakt i forbindelse med udsprøjtningen eller ved sugning/gnav på den behandlede afgrøde.

 

Michael Nielsen

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk