Amistar

Miljøstyrelsen har godkendt brugsanvisning til mindre anvendelse af Amistar i agurker, tomater og prydplanter i væksthus samt i planteskolekulturer/prydplanter på friland.

Godkendelsen erstatter den tidligere off-label godkendelse til brug af Amistar og Ortiva, der ikke længere må anvendes.

KONTAKT:

Michael Nielsen
Specialkonsulent
GartneriRådgivningen
+45 8740 5390
mcn@seges.dk